2023 verslag

[Read in English]

Dit verslag is deel 2, lees deel 1 hier!

Bollenpandje.nl staat online

We zijn verheugd om aan te kondigen dat de eerste versie van bollenpandje.nl online staat! Er is nog werk aan de winkel om het publieksprogramma en de initiatieven zichtbaarder te maken. We hebben ook een gedeelde inbox (info@bollenpandje.nl) en persoonlijke e-mails (bijvoorbeeld tonny@bollenpandje.nl) opgezet voor XTC (Ximena, Tonny & Carolina).

Biobulkbende server aan de Schiedamseweg

Biobulkbende is een voedselcoöperatie waarin leden kopen samen biologisch voedsel in tegen lage prijzen van lokale leveranciers. Elk lid sluit zich aan bij een werkgroep en doet maandelijks wat vrijwilligerswerk.

Biobulkbende is onlangs verhuisd naar BoTu en komen één keer per maand bij elkaar in Huis van de Toekomst voor de ophaaldag en een algemene introductie te geven voor geïnteresseerden. Zie de website voor meer info.

Biobulkbende maakt gebruik van een open source software genaamd Foodsoft. Leden kunnen inloggen op bestel.biobulkbende.org om hun bestelling te plaatsen. De software helpt ook bij financieel en administratief werk, alles wat je nodig hebt om een doe-het-zelf supermarkt te kunnen runnen!

Luke is lid van de systeemwerkgroep (ICT) en draait de Foodsoft-software vanuit thuis. Met een kleine tweedehands server en zijn internetverbinding is het mogelijk om deze software te hosten en beschikbaar te stellen voor leden. Dit betekent dat de gegevens van de leden in BoTu blijven en ze kunnen leren over doe-het-zelftechnologie in hun vrijwilligerswerk in de buurt.

Internet voor iedereen

We bespreken en experimenteren ook het idee om internetverbindingen te delen in de buurt. Uit de eerste test blijkt het dat er zo’n 103 wifi netwerken beschikbaar zijn aan de Schiedamseweg. Elk is beveiligd met een wachtwoord en wordt privé gehouden.

Maar we vragen ons echt af of we allemaal thuis een eigen internetverbinding nodig hebben? Kan iedereen 30/40 EUR per maand betalen? Wat zijn de mogelijkheden voor gemeenschapelijk gebruik van internetverbindingen?

Mensen hebben vaak privacyzorgen over het delen van internetverbindingen. Er is echter gelegaliseerde massasurveillance in dit land. In die zin zou het delen van toegang mogelijkheden kunnen bieden voor daadwerkelijke privacy op internet door gemeenschaplijke VPN’s te gebruiken.

Ons eerste idee was het open maken van een van ons internetverbindingen thuis, zonder wachtwoord. Iedereen kan het gebruiken! Dit is nu al maanden zonder probleem verlopen. Maar het heeft echter een beperkt bereik en je kunt het vanaf de straat niet zien of verbinden met je telefoon.

We hebben toen geprobeerd een apparaat te gebruiken dat de internetverbinding thuis over een grotere afstand kan “beamen”. Je sluit het thuis aan op je router en richt hem vervolgens ergens op om de verbinding te delen!

We konden de verbinding tot vrij ver in de straat delen, maar het lijkt erop dat er te veel storingen zijn van de al bestaande internetverbindingen. Er zijn al zoveel wifi netwerken op straat dat de ether “druk” is.

We gaan door met experimenteren! Als je ook geïnteresseerd bent, stuur een e-mail naar bakkie@botuservetje.nl.

Experimenteren met lokale radio

Het internet lijkt altijd aan te staan, WhatsApp blijft het doen en we kunnen elkaar bijna op elk moment online bereiken. Echter, soms gaat het de lucht uit. We hebben alternatieven voor smartphones onderzocht om in contact te kunnen blijven. En vooral die die goed werken op buurtniveau en waarvoor geen internet nodig is.

Een eenvoudig alternatief is radio zonder vergunning. Er zijn radiofrequenties waar je geen vergunning voor nodig hebt om op uit te zenden. Er zijn kleine en goedkope radio’s die je kan kopen waarmee je op deze frequenties kan praten. Zo gebruiken bouwvakkers en beveiligers vaak PMR-radio’s.

We hebben enkele van deze radio’s kunnen lenen van Varia en hebben enkele tests uitgevoerd! We hadden succes met het praten op een afstand van 1 km binnen BoTu. Zo testten we richting de Lage Erfbrug richting Marconiplein.

Wat interessant is van praten op de radio is dat wanneer de een aan het praten is, de ander moet wachten tot de eerste klaar is. Het is ook een publieke uitzending, van één persoon naar vele andere. Het is een heel andere manier van denken over communicatie dan we gewend zijn van met smartphones.

Hoe kunnen we samen e-waste voorkomen?

Ondanks wat ons wordt verteld, kan ICT toch niet vergroend worden en inherent onduurzaam is vanwege de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Het groenste wat we kunnen doen, is gewoon stoppen met het maken van meer computers, laptops, telefoons enz.

We zijn geïnteresseerd in het voorkomen dat oudere apparaten e-waste worden. En stop met het kopen van nieuwe apparaten en gebruik wat we lokaal in de buurt en in de stad kunnen vinden.

Er wordt ongelooflijk veel technologie op straat gegooid in BoTu en rondom de stad. Zo vonden we onlangs 6 computers aan de Mathenesserdijk. Deze computers kunnen gerepareerd en weer gebruikt worden en daar werken we graag aan.

We zijn op zoek naar een opslagplek voor deze computers en spreken over de mogelijkheed voor een Repair Café in de buurt. Als je geïnteresseerd bent of iemand kent die graag zou willen helpen, neem dan contact op via bakkie@botuservetje.nl.

Conclusies (voorlopig…)

In onze oorspronkelijke Open Oproeptekst stelden we een actie-onderzoeksperiode van 5 maanden voor. Deze maand ronden we het project af en willen graag enkele reflecties uit deze periode delen.

We hebben een geweldige tijd gehad en veel geleerd. We zijn de organisatoren en buren die betrokken waren bij de Open Oproep super dankbaar voor hun steun.

Mensen waren erg enthousiast om met ons samen te werken, maar er was vaak weinig tijd voor. Iedereen is druk bezig in BoTu! We hadden vaak moeite om tijd te vinden om elkaar te ontmoeten of vervolgmeetings af te spreken. We zijn nog aan het nadenken hoe we onze werkwijze hierop kunnen aanpassen.

Verschillende mensen vonden het idee van “BoTu Servetje” niet gemakkelijk. Dit is logisch omdat het een actie-onderzoek was en wij zelf aan het ontdekken waren wat dit project zou kunnen zijn. Als we opnieuw ons voortsel gaan indienen voor de Open Oproep, zullen we een concreter voorstel doen op basis van wat we dit keer hebben geleerd.

We probeerden het idee te vermijden om een ICT-dienstverlener voor de buurt te worden. Maar we merkten dat mensen echter hulp bij nodig hebben. Ze hebben een website, e-mail, agenda’s enz. nodig, maar willen niet zelf induiken op alles wat technisch moet geregeld worden. We denken na over hoe we met die behoefte kunnen omgaan maar blijven ook de ruimte hebben om te experimenteren en vooral amateurs te blijven.

Ontzettend veel dank aan iedereen die ons heeft gesteund en meegedacht over dit project!

Enorm dank aan Nell Broekhuizen voor het corrigeren van deze tekst 💖