Open Oproep tekst

Wie ben je of wie zijn jullie?

We zijn 2 leden van Solisoft, een nieuw technologie collectief die dit jaar opgericht is. Ons projectteam bestaat uit Sándor Csenki & Luke Murphy. Sándor is al vele jaren actief in de buurt en Luke is pas verhuisd naar tussendijken. We zijn al lang in gesprek over de rol van technologie in de samenleving met een focus op toegankelijkheid & lokale betekenis.

Wat is de naam van het project?

BoTu Servetje: digitale infrastructuur op buurtschaal.

Wat is het doel van het project?

We zien steeds vaker dat digitalisering een groter deel uitmaakt van onze samenleving. En we merken dat er ondertussen steeds frequenter de vraag komt of bewoners zich echt erbij zijn in die process. En als het toch gebeurt, wat voor betrokkenheid?

Bewoners hebben vaak weining invloed op het gebied van technologie wegens een gebrek aan kennis en de gelegenheid kennis op te kunnen bouwen. Maar dat kan anders als de bewoners zelf de kans weer krijgen om vorm te geven aan wat technologie voor zichzelf kunnen beteken.

Daarom nemen we als uitgangspunt het ethos van “doe het zelf” en het idee dat het ook voor technologie geldt. Het doel van onze project is dan het thema van technologie en zelforganisatie aan te karten in BoTu. De hoofdvraag is namelijk dit: hoe kunnen we digitale infrastructuur op menselijke en buurtschaal op tafel zetten?

Dat gaan we doen door middel van een 5 maanden lang actieonderzoek. We vinden dat een actieonderzoek het juiste organisatievorm is omdat we niet alles van tevoren willen uitwerken. Volgens ons zien we te vaak dat technologische oplossingen opgelegd worden zonder overleg. Om echt zeggenschap over technologie weer te krijgen moet er eerst meer overleg, discussie en reflectie komen.

Voor wie is het project bedoeld?

De doelgroepen zijn 1. vaak jongeren die als techneut worden gezien maar nog geen manier hebben gevonden een steentje bij te dragen aan de buurt 2. ouderen die vaak niet als techneut worden gezien maar inderdaad nog veel ervaring hebben meegemaakt. We willen en kruispunt aanbieden voor verschillende generaties die diverse uitzichten van technologie hebben.

Hoe ga je het doel behalen?

Als actie, willen we we een lokale server opzetten. Het is voor ons vooral belangrijk dat de digitaal weer taastbar is dus de server zal in een lokale binnenruimte geplaats worden. Daar zal het openbaar toegankelijk en zichtbaar zijn.

De server kan gebruikt worden door buurtbewoners, lokale initiatieven en enthousiastelingen. Bijvoorbeeld voor websites, documentatie, notulen en allerlei vormen van digitale archivering (fotos, muziek, filmpjes, enzovoorts).

Als initiatiefnemers gaan we experimenteren en publiceren. We willen laten zien wat er in de praktijk gedaan kan worden. Als eerste stap gaan we een webpagina creëren die onze project duidelijk uitlegt. Daarop kan fototjes van de server, de ideen erachter en een open oproep om mee te doen. Die webpagina kan op de server zelf gehost worden.

Als onderzoek, gaan we ideeën, opmerkingen en gedachten actief documenteren. Dit zal ook online op de server beschikbaar gemaakt worden. We hopen vooral dat onze documentatie kan als bouwsteen gezien worden voor verdere pogingen en projecten op dit thema.

Hoe werk je samen met bewoners?

We zijn al in contact met groepen die interesse zouden kunnen hebben in het gebruik van de server. Bijvoorbeeld met het nieuw Kook Collectief in Het Bollendpandje ivm behoefte aan een website.

We hadden het idee dat er ook mogelijkheden zijn binnen de verschillende buurt app groepjes. We dachten aan de “Mensenrechten Acties” whatsapp groep (ongeveer 60 mensen daarbinnen) en de behoefte aan het beter organiseren van de stroming van demos, acties en protest aankondigingen. Moet die echt alleen maar op Facebook geplaatst worden? Er kan bijvoorbeeld een buurtniveau kalendar komen of een webpagina voor lokale evenementen. We gaan een voorstel doen voor mensen uit die groepjes om mee te denken over wat er beter kan.

We hopen tech-enthousiastelingen te kunnen aantrekken door middel van onze experimenteel proces. En daarnaast tech-nieuwsgierige aantrekken door regelmatig inloopuren houden. We gaan zorgen voor een ontspannende sfeer en ruimte voor nieuwsgierigheid waar bewoners gerust kan vragen en meedenken.

De server zal gebouwd worden vanuit de buurt. We willen daarmee ook contacten leggen met buurtwinkeltjes die kennis en ervaring hebben met technologie.

Waarom is dit project goed voor BoTu?

Benaderingen voor veerkracht tegenwoordig moet vaak rekening houden met de relevantie van technologie. Maar dat zien we niet helemaal uitgesketst in bijvoorbeeld het programma Veerkrachtig BoTu 2028.

Er moet op buurtniveau projecten komen die over technologie gaan en zijn volledig door bewoners bestuurd en gerund. Want anders zien we weinig mogelijkheden voor echte zelfontwikkeling. We willen daarom verschillende groepen bereiken die al nog niet bereikt zijn.

Verder hopen we dat de server gebruikt kan worden als middel voor koppeling van verschillende initiatieven. Er zijn al een blooiende beweging van initiatiaven in BoTu maar waar komt de resulterende inhoud terecht? Een voorbeeld van is het ABCD Community Building cursus. Misschien kan er een lokale, gedeelde online tool ontstaan waarop alle notulen, documenten en fototjes gemakkelijk opgeslagen kunnen worden?

Aan welk van onze doelen draagt dit plan bij?

De energietransitie. We merken dat datacentrum terecht gezien worden als energieslurpers. En in tegenstelling tot mega datacentrum in Flevoland bouwen, stellen we het kleinste datacentrum ter wereld hier in BoTu. Energiezuinigheid kan hiermee benadrukt worden.

We hopen daarmee ruimte te creëren voor ingrijpende discussie over de echte hoeveelheid energie nodig voor servers. Wat kunnen we eigenlijk met een kleine server in de buurt? Antwoorden voor zo’n vraag willen we gedurende onze project benaderen.

Waar en wanneer vindt het project plaats?

We willen vanaf september 2022 beginnen en doorgaan tot february 2023 behalve december.

Onze project zal volledig plaatsvinden in BoTu.

Hoeveel budget vraag je bij ons aan?